Таня, 29 лет
Москва - Турция, Индонезия, Вьетнам, Испания, Индия, Шри-Ланка, Египет